Følg oss

YouTube

YouTube mer populær enn NRK Super 🔒

De unge velger bort NRK Super og ser heller på YouTubere som norske Amalie Olsen.

Unges medievaner tvinger de nordiske allmennkringkasterne til å tenke helt nytt.

Og hva vet vi om barn og unges medievaner? Avdelingen Medienorge ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen har laget en samlerapport basert på tre ulike undersøkelser.

Her er syv hovedfunn:

  1. NRK Super er viktigst for 3-5-åringene. Fra de fyller seks år er det YouTube som gjelder. Blant 10 og 11-åringene svarer bare 14 prosent at de så på NRK Super i går – 67 prosent så på YouTube.
  2. Medievanene endrer seg raskt: I 2016 så over halvparten av norske barn (3-11 år) på direktesendt TV hver dag. I 2018 var antallet nede i 30 prosent.
  3. 31 prosent av barn mellom 3-11 år bor i en husstand uten DAB-radio.
  4. 47 prosent av norske 6-9-åringer har egen smarttelefon. Blant 10- og 11-åringene er antallet 93 prosent.
  5. 9-12-åringene bruker dobbelt så mye tid på videoinnhold på mobilen sammenlignet med 35-44-åringene.
  6. Barnefamilier elsker nettbrett: 85 prosent av familier med barn under 12 år eier minst ett nettbrett. For aleneboende nordmenn mellom 20-50 år er antallet 49 prosent.
  7. TV-apparat er viktigst for 3-5-åringene. Mellom 6-11 år er det nettbrett som brukes for å se på TV-innhold.

Gå dypere:

Følg oss