Følg oss

HELSE

Nei, mye skjermtid gjør (trolig) ikke ungdommer deprimerte

Tre omfattende samlestudier finner ingen tydelig sammenheng mellom ungdommers skjermbruk og utvikling av depresjoner og angst.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Vi tar dem i tur og orden:

1. To psykologiprofessorer ved University of North Carolina har gjennomgått rundt 40 studier om ungdommers bruk av smarttelefoner.

  • Hovedfunn: Sammenhengen mellom ungdommers bruk av mobiltelefon og tilfeller av depresjon og angst er svak.
  • Studiene kan ikke påvise årsakssammenheng: Vi vet altså ikke om mobiltelefonene er årsaken til depresjon og angst, eller om personer med depresjon og angst velger å bruke noe mer tid på mobiltelefonene. 

2. En forsker ved University of Cambridge har gjennomgått over 80 studier og analyser om tenåringers skjermtid og bruk av sosiale medier.

  • Hovedfunn: Det er en veldig svak sammenheng mellom bruk av teknologi (spesielt sosiale medier) og utfordringer knyttet til mental helse.
  • Heller ikke her kan studiene påvise årsakssammenheng: Det er uklart om ungdommer med utfordringer knyttet til mental helse oppsøker mer skjermtid og sosiale medier, eller om sosiale medier og skjermtid er utløsende årsak. 
  • Forskeren kritiserer også mange av studiene for å være for unyanserte.

3. Grunnleggeren av Stanford Social Media Lab har gjennomgått rundt 226 studier om mobiltelefon og helse (ikke begrenset til ungdommer).

  • Hovedfunn: Effekten av teknologi på din psykiske og fysiske helse kan isolert sett være negativ, men er ikke i nærheten av å være så viktig som å spise, trene og sove godt. 
  • Forskeren mener diskusjonen rundt bruk av teknologi er basert på frykt og fordommer. 

Last ned studiene: 

Følg oss