Følg oss
Er det ikke bare å forby hatprat? Vel: Forskere har utviklet en matematisk modell, og mener et forbud ikke vil er veien for å stanse hatprat. Illustrasjon: Alexander Pavlov/Shutterstock

Sosiale medier

Matematisk modell gir overraskende hatprat-svar

Hvordan kan hatprat bekjempes på sosiale medier? En matematisk modell gir overraskende svar.

De sosiale mediene sletter profiler og forbyr hvit nasjonalisme, men kampen mot hatprat på nett ser ut til å være en kamp mot vindmøller. 

En gruppe fysikere ved George Washington University har funnet frem kalkulatorene og studert grupperinger hvor meningsfeller samles for å spre ekstreme holdninger på Facebook – og på Russlands svar på Facebook: VKontakte. 

Ved å analysere dynamikken i grupperingene fant forskerne blant annet at nettverkene henger sammen globalt ‘på tvers av land, kontinenter og språk’. 

Forskerne har kartlagt ulike grupperinger som sprer hatprat. Faksimile fra rapporten

Forskerne har utviklet en matematisk modell, og denne sår tvil om dagens fremgangsmåte for å bekjempe hatprat: 

  • Å bekjempe hatprat isolert på én enkeltplattform (som Facebook) ser nemlig ut til å forsterke spredningen av hatprat, og kan føre til at grupperingene velger plattformer som er vanskeligere å ha oversikt over.

Her er fysikerenes fem råd:

  1. De sosiale mediene bør forby relativt små grupperinger i stedet for de største. Små grupperinger er enklere å lokalisere, og ved å eliminere dem kan man forebygge dannelsen av større grupperinger på sikt.
  2. Et lite antall brukere bør kastes ut av plattformene, men disse bør plukkes tilfeldig ut fra grupperingene. Dermed unngås en situasjon hvor hele grupperinger blir kastet ut og raskt kan reorganisere seg. 
  3. Ved å ta ut tilfeldige brukere reduseres også den kollektive aggresjonen og påstander om at ytringsfriheten trues.
  4. Det bør stimuleres til organiseringen av grupperinger (anti-hat) som kan være en motvekt til hat-gruppene.
  5. Mange av hat-gruppene har ulike meninger, og plattformene bør derfor etablere en kunstig gruppe med brukere som kan så splittelse mellom grupperingene. Disse kampene kan hjelpe med å fragmentere større grupperinger. 

Last ned studien: Hidden resilience and adaptive dynamics of the global online hate ecology (PDF, 11 sider).

Følg oss