Du finner oss også på

Kontantene forsvinner i Norden 🔒

Teknologi

Kontantene forsvinner i Norden 🔒

Her er de fem viktigste funnene fra Deloittes Nordic Mobile Payment Report 2019.

Kontantene er snart historie, skal vi tro en omfattende undersøkelse utført av Deloitte.

Men det er store forskjeller mellom de nordiske landene.

Denne oversikten viser andelen som har betalt med mobilen i butikker – og brukt mobilen til å overføre penger til andre:

Her er fem interessante funn fra Deloittes ‘Nordic Mobile Payment Report 2019’ (PDF, 48 sider):

  1. I 2025 er minst ett av de nordiske landene kontantfritt.
  2. Nordmenn har i snitt 3,1 betalingkort hver, mens danskene har 1,6 betalingskort.
  3. Nordmenn tar ut kontanter kun åtte ganger per år, mens finnene tar ut kontanter over 20 ganger i året.
  4. Nordmenn og dansker foretrekker å betale digitalt med debit- og kredittkort. Svenskene foretrekker faktura, mens finnene helst betaler direkte gjennom bank.
  5. Mobilene blir stadig viktigere, og innen 2025 vil mobile pengebøker redusere behovet for nettbanker. Du vil bruke mobilen til å betale for varer og tjenester, samt faktura, lån og sparing.

Gå dypere:

Daglig leder og digital rådgiver i Helt Digital.

Flere artikler i Teknologi

Opp