Følg Helt Digital:

👋 Hei! La oss søke i arkivet!

Teknologi

Gutter er flinkere enn jenter på nett

Ja, i alle fall om vi skal tro funnene i en omfattende studie hvor barn og foreldre i 1001 norske husstander har deltatt.

Barna er mellom 9 og 17 år, og studien er en del av det internasjonale forskningsprosjektet ‘EU Kids Online’, hvor 33 land deltar.

Og skal du bare vite ett funn fra studien: Vi må slutte å snakke om at barn er digitalt innfødte. Digitale ferdigheter og kompetanse må læres og øves på for å beherske utfordringer og muligheter.

Et overraskende funn var de store kjønnsforskjellene når det gjelder digitale ferdigheter blant norske barn og ungdommer. Jentene scorer jevnt over lavere enn guttene i studien.

Kjønnsforskjellen er en hard nøtt for forskerne, ettersom jenter og gutter bruker nettet like mye. Skyldes forskjellen ulik bruk av nettet, ulik oppdragelse – eller at jenter undervurderer (og gutter overvurderer) egne evner?

Og om forskjellen er reell: Hvilke konsekvenser har dette?

Her er syv andre funn fra den norske studien:

  1. Færre mobbes: 25 prosent av barna sier de er blitt mobbet på nettet eller utenfor. Dette er en nedgang fra 31 prosent i 2010.
  2. Flere mottar seksuelle meldinger: 52 prosent av ungdommer mellom 15 og 17 år har mottatt seksuelle meldinger i løpet av det siste året.
  3. Færre ser porno: 40 prosent av barn mellom 9 og 17 år har sett seksuelle bilder det siste året. Dette er en nedgang fra 46 prosent i 2010.
  4. Mer hatprat: 34 prosent har sett hatefulle ytringer på nett i løpet av det siste året. Studien sier ikke noe om det er voksne eller andre barn som publiserer ytringene.
  5. Voksne er passive: Bare 1 av 5 sier foreldrene har snakket med dem om hva de gjør på nett, og bare syv prosent sier foreldrene ofte gjør felles aktiviteter med dem på nett. 6 prosent har snakket med en lærer om nettbruk.
  6. …men de er bekymret: 70 prosent av foreldre under 40 år bekymrer seg mye for at barnet bruker mobiltelefonen for mye. Den største frykten er avhengighet, og for mye skjermtid. Mens barna opplever fokuset på skjermtid er et kunstig skille som ikke reflekterer hva de bruker teknologien til.
  7. …og poster bilder av barna: 23 prosent av 9-12-åringene har opplevd at foreldrene har publisert informasjon om dem på nettet. I aldersgruppen 11-17 år er andelen 33 prosent.

Gå dypere:

Norske barn på Internett – Resultater fra EU Kids Online-undersøkelsen i Norge (PDF, 84 sider).