Følg oss

Facebook

Flere døde enn levende på Facebook i år 2070

Er Facebook i ferd med å bli en digital kirkegård? Og hva er konsekvensen?

Med oppblomstringen av sosiale medier oppstår en rekke pikante problemstillinger: For hvem eier dine digitale ‘eiendeler’ og dine brukerdata. Hvor lenge skal en digital profil bestå, når eieren av profilen er død?

Facebook rullet tidligere i år ut minneprofiler for at etterlatte og sørgende skal kunne ha en digital kondolanseprotokoll.

Men er Facebook nå i ferd med å bli en digital kirkegård? Og hva er konsekvensen av dette?

Forskere ved Oxford Internet Institute har satt seg ned med kalkulatoren, og dette fant de ut:

  1. Basert på dagens brukermasse på Facebook vil minst 1,4 milliarder Facebook-brukere dø før år 2100.
  2. Andelen døde Facebook-brukere vil passere levende brukere i år 2070. Da er ikke brukere som døde før 2018 tatt med i regnestykket.
  3. Om Facebooks brukertall fortsetter å vokse, vil antall døde brukere passere 4,9 milliarder før år 2100.
  4. Men det viktige er ikke når de døde blir flere enn de levende, men hva som skal gjøres med brukerdataen til de døde.
  5. Forskerne argumenterer for at dataen utgjør vår felles historiske arv, og derfor må bevares og tilgjengeliggjøres for ettertiden.

Gå dypere:

Følg oss