Følg oss

HELSE

Det holder med én til åtte timers arbeidsuke i fremtiden

Hva skjer med folks mentale helse om fremtidens roboter tar alle jobbene?

Arbeidstid automatisering kontor forskning
Selv minimalt med arbeid (mellom én og åtte timer per uke) gir en signifikant økning i opplevelsen av velvære. ILLUSTRASJON: ROBIN DAVEY/GIPHY

Kremt… Sagt på en litt mindre tabloid måte: Enkelte scenarier spår at kunstig intelligens og automatisering i stor grad vil kunne redusere behovet for menneskelig arbeidskraft i enkelte bransjer.

Nå har forskere fra University of Salford og University of Cambridge sett på hvor mye jobb vi egentlig trenger å utføre for å oppnå velvære og ha en sterk mental helse.

Syv hovedfunn fra studien:

  1. Selv minimalt med arbeid (mellom én og åtte timer per uke) gir en signifikant økning i opplevelsen av velvære. Dette sammenlignet med arbeidsløse.
  2. Det er generelt liten forskjell i opplevd velvære og mental helse mellom de som jobber minst (én til åtte timer) og de som jobber mest (44 til 48 timer per uke).
  3. Lønn ser ikke ut til å påvirke timeantallets effekt på opplevd velvære og mental helse.
  4. Forskerne konkluderer derfor med at det er mulig å redusere arbeidstiden til mellom én og åtte timer per uke i fremtiden, uten at dette vil være helsemessig problematisk.
  5. Forskerne påpeker også at en sterkt redusert arbeidstid er å foretrekke fremfor oppsigelser og arbeidsløshet.
  6. Bak den generelle konklusjonen ligger det mange gråsoner og forskjeller mellom kjønn, alder og tidligere jobbstatus.
  7. Forskerne fant ingen perfekt lengde på arbeidsuken hvor den opplevde velværen var høyest og den mentale helsen sterkest. Med andre ord finner studien ingen helsedata som bygger opp om en arbeidsuke på 37,5 timer.

LAST NED RAPPORTEN: Social Science & Medicine har publisert: ‘A shorter working week for everyone: How much paid work is needed for mental health and well-being?’ (PDF, 9 sider).

Følg oss