Følg oss

HELSE

Barn dropper lekser – men ikke YouTube

Over halvparten av 9-12-åringer dropper ukentlig lekser til fordel for YouTube og dataspill.

De siste fire årene er tiden ungdommer bruker på nettvideoer nær doblet, og YouTube er den store vinneren. Foto: Shutterstock
De siste fire årene er tiden ungdommer bruker på nettvideoer nær doblet, og YouTube er den store vinneren. Foto: Shutterstock

Det er ett av veldig mange interessante funn i en omfattende studie av svenske barns medievaner utført av Statens medieråd.

Og jo eldre barna er, jo oftere går mediebruk ut over enten lekser, leggetid eller husarbeid:

Studien er den åttende i rekken siden 2005, og kartlegger hvordan barn mellom 0 og 18 år bruker medier på fritiden. Resultatet presenteres i fire rapporter, hvorav tre nå er publisert. 

Vi hopper rett på hovedfunnene:

  1. 95 prosent av alle svenske 4-åringer har vært på nett – noen av dem begynte allerede som ettåringer. 
  2. 81 prosent av 9-åringene bruker mobilen hver dag, og blant 11-åringene er andelen økt til 95 prosent. 
  3. Flere jenter enn gutter bruker mobilen mer enn tre timer hver dag – og jentene bruker også mer tid på sosiale medier. 
  4. Andelen barn som bruker mer enn tre timer per dag på data- og TV-spill er større blant gutter enn jenter – og mens forskjellen tidligere var synlig i 12-årsalderen er den nå synlig fra ungene er 10 år gamle.
  5. De siste fire årene er tiden ungdommer bruker på nettvideoer nær doblet, og YouTube er den store vinneren.
  6. Bare 11 prosent av 17-18-åringene leste bøker eller aviser på fritiden – i 2012 var tallet 23 prosent.
  7. 46 prosent av foreldre med barn mellom 13 og 16 år mener ungene spiller for mye. Bare 21 prosent av barna selv mener det samme. 
  8. 19 prosent av 13-16-åringene har opplevd at noen har mobbet eller vært ekkel mot dem på nett eller via mobilen. Dette er en økning fra 11 prosent i 2016. 
  9. 38 prosent av foreldre med barn i alderen 9-12 år medgir at det minst ‘noen ganger i uken’ skjer at mediebruk fører til at ungene ikke gjør lekser, hjelper til hjemme eller går og legger seg i riktig tid. Andelen øker til 42 prosent når vi kun ser på svarene fra foreldre til barn mellom 13-18 år.

Last ned rapportene:

Følg oss