Følg Helt Digital:

👋 Hei! La oss søke i arkivet!

HELSE

Barn ‘arver’ skjermtid-vaner av mor

To studier peker på en tydelig sammenheng mellom hvor mye skjermtid barn har, og hvor mye skjermtid moren har.

Jo mer skjermtid moren har, jo mer skjermtid har barna, viser ny studie. Foto: Oksana Shufrych/Shutterstock
Jo mer skjermtid moren har, jo mer skjermtid har barna, viser ny studie. Foto: Oksana Shufrych/Shutterstock

Studiene tar utgangspunkt i moren, men viktigere å lese dem ut fra et foreldre-barn-perspektiv: Foreldres skjermtid ser ut til å påvirke barns skjermtid – og effekten vedvarer over tid.

Les alle våre saker om barn og skjermtid her.

Her er seks hovedfunn:

  1. Nesten 80 prosent av 2-åringene og 95 prosent av 3-åringene har mer enn én time skjermtid hver dag. 
  2. Dette er mer enn grensene som anbefales av Verdens helseorganisasjon.
  3. Jo mer skjermtid mor har hver dag, jo mer skjermtid har barna.
  4. Antallet barn betyr også noe: Mødre med mer enn ett barn ser ut til å godta mer skjermtid for barna sine.
  5. Når barna kommer i skolealder reduseres skjermtiden betydelig. Dette skyldes trolig at skolen tar opp tid som tidligere ble brukt på skjermer.
  6. Barn som har mer skjermtid som 1 til 3-åringer, har også mer skjermtid som 8-åringer – altså også etter påbegynt skolegang.

Last ned studiene: