Følg oss

MARKEDSFØRING

Annonseveksten for podkast avtar i USA

Veksten i annonseomsetningen for podkast i år vil være dobbelt så høy som i 2021, viser ny analyse.

Veksten i annonseomsetningen for podkast i år vil være dobbelt så høy som i 2021, viser ny analyse. Det viser en rapport fra Interactive Advertising Bureau (IAB) og PricewaterhouseCoopers.

Det viser en rapport fra Interactive Advertising Bureau (IAB) og PricewaterhouseCoopers.

Men selv om annonseveksten fortsatt er høy, ser den ut til å bremse frem mot 2021. Rapporten sier ingenting om hvorfor, men større fokus på brukerbetaling og en metning i markedet kan være to hypoteser.

Her er fem ting du bør vite:

  1. Annonseomsetningen for podkast i USA var i fjor på 4,1 milliarder kroner (+53% sammenlignet med 2017).
  2. I år forventes det at annonseomsetningen vil øke med 42 prosent, deretter forventes en vekst på 27,2 prosent til 2020 og ytterligere 21% til 2021.
  3. Nærmere 86 prosent av annonseinntektene i fjor kom fra betaling pr. nedlastinger (cost per thousand), mens 12 prosent av omsetningen kommer gjennom faste priser. 
  4. Lengden på reklamen varierer. Mest populær er 60 sekunder (30%), 90 sekunder (27%) og 15 sekunder (23%).
  5. Av 14 ulike sjangre står samfunn/nyheter, komedie, næringsliv, undervisning og kunst/kultur for 65,7% av all annonseomsetning. 

Gå dypere:

Følg oss