Du finner oss også på

Alle (ish) elsker innholdsmarkedsføring 🔒

MARKEDSFØRING

Alle (ish) elsker innholdsmarkedsføring 🔒

Skepsisen til innholdsmarkedsføring svinner hen.

Magasinbransjen står fortsatt i en ubehagelig spagat mellom fallende papirinntekter og en usikker digital fremtid. Innholdsmarkedsføring blir uansett viktigere og viktigere.

FIPP og Native Advertising Institute har publisert ‘Native Advertising Trends 2018 – The Magazine Industry’ (PDF, 35 sider).

Her er seks funn fra rapporten:

  1. Nesten alle er positive til innholdsmarkedsføring. Antallet som sier de er negative er nå nede i fem prosent.
  2. Innholdsmarkedsføring utgjør en stadig større del av inntektene til magasinene: I 2016 var andelen 21 prosent. I 2017 var tallet 31 prosent. I 2021 tror bransjen selv at andelen er rundt 46 prosent.
  3. Tekst og video er de to viktigste tjenestene som tilbys av magasinbransjen. VR (virtuell virkelighet) er den minst viktige.
  4. Magasinene blander hattene: 55 prosent bruker egen redaksjon til å produsere innholdsmarkedsføringen.
  5. Reklame er ikke lengre bare reklame: 84 prosent mener innholdsmarkedsføringen gir leserne en merverdi.
  6. Problemet er deg, ikke meg: Bransjen mener den største utfordringen med innholdsmarkedsføring er at annonsørene ikke forstår at de må fortelle gode historier – ikke bare skrive om pris og produkt.

Gå enda dypere:

Daglig leder og digital rådgiver i Helt Digital.

Flere artikler i MARKEDSFØRING

Opp