Følg oss

Teknologi

86 prosent har tilgang til lynkjapt bredbånd i Norge

Tempoet i norsk fiberutbygging har aldri vært høyere. Og veksten er størst i Bygde-Norge.

Fiberdekningen utenfor tettbebygde strøk er nå 45 prosent. Men det er lys i fibertunnelen: Det siste året har 60.000 nye husstander utenfor tettbygde strøk fått tilbud om fibernett. (Illustrasjonsfoto)
Fiberdekningen utenfor tettbebygde strøk er nå 45 prosent. Men det er lys i fibertunnelen: Det siste året har 60.000 nye husstander utenfor tettbygde strøk fått tilbud om fibernett. (Illustrasjonsfoto)

Det viser den årlige undersøkelsen om bredbåndsdekningen i Norge, som er bestilt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Men er 86 prosent mye? Vel, Regjeringen satte i 2016 et mål om at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om minst 100 Mbit/s bredbånd innen 2020. 

Slik ser norgeskartet ut i 2019:

Tallene indikerer dekningsprosent. Illustrasjon: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Bredband med hastigheter over 100 Mbit/s kommer stort sett gjennom fibernett, oppgraderte kabel-TV-nett eller VDSL. 

Ni nett-fakta du bør vite:

  1. 86 prosent av husstandene i Norge har tilgang på bredbånd med 100 Mbit/s eller raskere kapasitet.
  2. 63 prosent har tilbud om 1.000 Mbit/s.
  3. Store forskjeller mellom by og land: I tettbygde strøk er dekningen 98%, mens kun 59 prosent har tilbud om bredbånd med minst 100 Mbit/s i grisgrendte strøk.
  4. Fiberdekningen utenfor tettbebygde strøk er nå 45 prosent. 
  5. Men det er lys i fibertunnelen: Det siste året har 60.000 nye husstander utenfor tettbygde strøk fått tilbud om fibernett.
  6. I snitt bruker hver husstand nær 200 gigabyte per måned.
  7. Færre enn 1.000 husstander mangler et tilbud om bredbånd med en nedlastingshastighet på minst 10 Mbit/s.
  8. Størst vekst fra 2018 til 2019 i utbyggingen av høykapasitets bredbånd finner vi i Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Hedmark. 
  9. Jo raskere nett du ønsker, jo mindre konkurranse er det om kundene: Kun i Oslo og Aust-Agder har et flertall av husstandene mulighet til å bytte leverandør (100/10 Mbit/s). 
Fylkesvis dekning for ulike kapasitetsklasser, sortert på andel husstander som kan få minst kapasitetsklasse 100/10.

Last ned rapporten: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har publisert ‘Bredbåndsdekning 2019’ (PDF, 38 sider). Du finner vedleggene her.

Last også ned: Stortingsmeldingen fra 2016 med mål om utbyggingstempo ‘Digital agenda for Norge’ (PDF, 227 sider).

Følg oss