Du finner oss også på

549 millioner kroner i GDPR-bøter

Totalt 11 land har utstedt gebyr for brudd på GDPR. ILLUSTRASJON: SHUTTERSTOCK

politikk

549 millioner kroner i GDPR-bøter

Totalt er det registrert 206.326 GDPR-saker. 

Det er fasiten etter ni måneder med EUs nye personvernforordning (GDPR).

For første gang etter implementeringen av GDPR i mai 2018 har EUs European Data Protection Board satt en fot i bakken for å gjøre opp status.

Rapporten tar for seg utviklingen fra mai 2018 til februar 2019 i 28 EU-land i tillegg til EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein.

Verdt å merke seg at datatilsynet i Irland har færre ansatte enn datatilsynene i Polen, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike. Irland har hovedansvaret for oppfølging av Facebook, Twitter, Apple, Microsoft, Dropbox, Airbnb, LinkedIn, Oath, WhatsApp, Yelp og alle de største sjekke-appene. I tillegg er Google i ferd med å etablere sitt europeiske hovedkvarter i landet.

Her er seks funn fra rapporten:

  1. Det er registrert 206.326 GDPR-saker i de 31 landene.
  2. Totalt 11 land har utstedt gebyr for brudd på GDPR, og totalt beløper disse seg til 549.255.137 kroner.
  3. 94.622 av sakene er klagesaker (i stor grad forbrukere som klager på bedrifters håndtering av brukerdata).
  4. 64.684 saker kommer etter selvrapportering, hvor aktører varsler om egne brudd på GDPR.
  5. Det store flertallet av datatilsynene har fått økt antall ansatte, men selv rapporterer datatilsynene om for lite ressurser og for få ansatte til å følge opp GDPR:
  6. Til tross for at GDPR åpner for at datatilsynene i ulike land samarbeider om etterforskninger, er det foreløpig ikke registrert noen felles initiativ.

Gå dypere:

Daglig leder og digital rådgiver i Helt Digital.

Flere artikler i politikk

Opp