Følg Helt Digital:

👋 Hei! La oss søke i arkivet!

PRO

Ukens rapporter (uke 22-2024)

Rekordfå GDPR-bøter i Norge i fjor, dataspill gir bedre navigasjonsevne og barn stoler mer på roboter enn mennesker.

Her er en gjennomgang av ukens åtte utvalgte rapporter og studier. 

Noen høydepunkt:

 • 🛑 Rekordfå GDPR-bøter i Norge i fjor.
 • 🛜 Bedre psykisk velvære med tilgang på internett.
 • 🤖 Barn stoler mer på roboter enn mennesker.
 • 🎮 Dataspill gir bedre navigasjonsevne.

⏱️ Dette nyhetsbrevet er ca. 858 ord og estimert lesetid er 3½ minutt.


1. Bedre psykisk velvære med tilgang på internett

Foto: Shutterstock

Oxford Internet Institute ved University of Oxford har publisert ‘A multiverse analysis of the associations between internet use and well-being’ (PDF, 11 sider).

Hva: Studie med over 2,4 millioner deltakere i 168 land, med kartlegging av deres psykiske helse og velvære fra 2006 til 2021. 

 • Studien bruker over 33.000 ulike statistiske modeller og datasett for å analysere sammenhengen mellom internettbruk og psykisk velvære.
 • Forskningsartikkelen er publisert i fagtidsskriftet Technology, Mind and Behaviour.

Hovedfunn:

 • 84,9 prosent av sammenhengene mellom internettbruk og psykisk velvære var positive og statistisk signifikante.
 • Personer med internett-tilgang opplever høyere livstilfredshet og er mer fornøyde med livet sitt enn de som ikke har tilgang. 
 • Internettbrukere opplever færre negative følelser som stress, bekymring og tristhet. 
 • De som bruker internett rapporterer å ha et bedre sosialt liv. Deltakerne mener de får mer støtte fra venner og familie, og at det er lettere å holde kontakt med sine nærmeste.
 • Internettbrukere opplever bedre fysisk velvære, inkludert bedre helse og høyere energinivå. Dette kan skyldes tilgang til helseinformasjon og ressurser som fremmer en sunn livsstil.

2. TikTok har publisert ‘Summer of Sports 2024’ (PDF, 19 sider)

 • Hva: Guide for markedsførere foran sommerens fotball EM (European Football Tournament) og OL (Summer Games). 

3. Rekordfå GDPR-bøter i Norge i fjor

Datatilsynet har publisert ‘Årsrapport for 2023’ (PDF, 88 sider). 

Hovedfunn: 

 • Antall saker øker til 4.204 (+19,5%) og antall meldte avvik øker til 2.822 (+25%).
 • Men: Fjoråret endte med kun seks overtredelsesgebyr for brudd på GDPR – dette er det laveste antallet siden GDPR ble innført.  
Grafikk fra årsrapporten

Datatilsynet ga 12,6 millioner kroner i overtredelsesgebyr i 2023:

 • SATS ASA: 10.000.000 kroner
 • Argon Medical Devices Inc.: 2.500.000 kroner
 • Homenet AS: 400.000 kroner
 • Karmøy kommune: 300.000 kroner
 • Elit Elektro AS: 110.000 kroner
 • Miljøstiftelsen Zero: 110.000 kroner

I tillegg ga de dagbøter (tvangsmulkt) til Facebook Norway AS på 82.980.000 kroner. 

Noen tall som er verdt å merke seg:

 • Den samlede tildelingen til Datatilsynet var i fjor 81,3 millioner kroner – som er en økning på 10,3 millioner kroner fra 2022.
 • På samme tid reduseres antall årsverk fra 64 til 61 – og lønnsutgiftene per årsverk øker med 126.100 kroner til 960.000 kroner.
 • Det ble gjort to flere vedtak i saker i 2023 (303 vedtak) sammenlignet med 2022 (301 vedtak).
 • Datatilsynet gjennomførte 119 egeninitierte tilsyn i fjor. Opp fra bare 28 i 2022.

4. Barn stoler mer på roboter enn mennesker

Foto fra studien

Forskere fra svenske KTH Royal Institute of Technology, tyske Constructor University og australske Griffith University har publisert ‘When is it right for a robot to be wrong? Children trust a robot over a human in a selective trust task’ (PDF, 12 sider).

Hva: Studie som undersøker hvordan småbarn mellom tre og seks år vurderer og stoler på informasjon gitt av roboter sammenlignet med mennesker.

Hovedfunn:

 • Når både roboten og mennesket ble ansett som pålitelige, viste barna en tydelig preferanse for å stole på roboten i stedet for mennesket. Selv om begge ga korrekt informasjon, valgte barna oftere å følge robotens forslag.
 • Barna oppfattet feil gjort av mennesker som mer bevisste og med hensikt, mens feil gjort av roboter ikke ble sett på samme måte.
 • Yngre barn (3-4 år) viste en sterkere tendens til å stole på roboter, mens eldre barn (5-6 år) viste en gradvis økning i tillit til menneskene. 

5. TikTok har publisert ‘Beauty Playbook’ (PDF, 27 sider).

 • Hva: Guide for små og mellomstore bedrifter som jobber med skjønnhets- og velværeprodukter.

Foto: Pinterest

6. Pinterest har publisert ‘It’s a Gen Z world. Here’s how brands can thrive in it.’ og ‘The Pinterest Summer 2024 Trend Report’


7. Dataspill gir bedre navigasjonsevne

Illustrasjon fra studien

Forskere fra universitet i Storbritannia, USA og Frankrike har publisert ‘Video gaming, but not reliance on GPS, is associated with spatial navigation performance’ (PDF, 9 sider).

Hva: Studie som undersøker sammenhengen mellom dataspill, GPS-bruk og navigasjonsevner ved hjelp av mobilspillet Sea Hero Quest.

 • Studien omfatter 822 deltakere, og snittalderen var 26,3.

Hovedfunn:

 • Personer som spiller dataspill i mer enn ti timer i uken har betydelig bedre navigasjonsevner enn personer som spiller mindre. 
 • Det var ingen sammenheng mellom hvilken type spill som ble spilt og navigasjonsevner.
 • Hyppig bruk av GPS påvirker ikke personers navigasjonsevner.

8. Forskere ved University of Chicago har publisert ‘Financial Statement Analysis with Large Language Models’ (PDF, 54 sider).

Hva: Studie som undersøker nivået til finansanalyser utført av språkmodellen GPT-4 Turbo basert på resultatfremleggelser.

Hovedfunn:

 • Selv uten ytterligere informasjon klarte GPT-4 Turbo å forutsi endringer i fremtidige inntekter mer nøyaktig enn menneskelige finansanalytikere. 
 • Modellen oppnådde i snitt en nøyaktighet på 60 prosent sammenlignet med analytikernes 53 prosent.

Andre nyhetsbrev:

PLUSS/PRO

Messenger ruller ut Fellesskap, LinkedIn fjerner målretting basert på gruppeaktivitet og ukens mest engasjerende Facebook-poster.

PLUSS/PRO

Instagram tester tvungne reklamepauser, minst 11 GDPR-klager på Metas AI-trening og Google med ny brille-patent.

PRO

Mer emosjonell støtte fra influensere enn fra venner, nettavhengighet endrer hjernen til unge, AI svekker tilliten til journalistikk og kraftig økning i russisk desinformasjon...

PLUSS/PRO

Trump oppretter TikTok-profil, Meta vil trene AI på dine brukerdata og Bing fyller 15 år.