Følg Helt Digital:

👋 Hei! La oss søke i arkivet!

PRO

Ukens rapporter (uke 20-2024)

Barn og unge mer sosiale med sosiale medier, 45 prosent av nordmenn har brukt AI-tjenester og nyhetsforbud påvirker ikke canadiske Facebook-brukere.

Her er en gjennomgang av ukens 11 utvalgte rapporter og studier. 

Noen høydepunkt:

 • 🛝 Barn og unge mer sosiale med sosiale medier. 
 • 📰 Nyhetsforbud påvirker ikke canadiske Facebook-brukere.
 • 🧑‍💻  45 prosent av nordmenn har brukt AI-tjenester. 
 • 💼 7 av 10 ledere mener AI-kunnskap trumfer erfaring ved ansettelser.

⏱️ Dette nyhetsbrevet er ca. 1.566 ord og estimert lesetid er fem minutter.


1. Barn og unge mer sosiale med sosiale medier

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Forskere ved NTNU, St. Olavs Hospital, University of Amsterdam og Brown University har publisert ‘The new social landscape: Relationships among social media use, social skills, and offline friendships from age 10–18 years’ (PDF, 10 sider).

Hva: Studie som ser på sammenhengen mellom bruk av sosiale medier og utvikling av sosiale ferdigheter. Studien inkluderer 812 barn og ungdom mellom 10-18 år.

Hovedfunn:

 1. Økt bruk av sosiale medier førte til mer tid brukt på fysisk samvær med venner utenfor digitale plattformer.
 2. Studien fant ingen sammenheng mellom bruk av sosiale medier og utvikling av sosiale ferdigheter gjennom ungdomsårene.
 3. Det var ingen forskjeller i funnene mellom kjønn og alder.
 4. Blant unge med sterke symptomer på sosial angst var det en sammenheng mellom økt bruk av sosiale medier og en nedgang i sosiale ferdigheter.  

Vær obs på at denne studien bekrefter funnene i en lignende studie med data fra 40.000 norske barn – oppsummert i januar


2. Nyhetsforbud påvirker ikke canadiske Facebook-brukere

Media Ecosystem Observatory har publisert ‘When journalism is turned off: Preliminary findings on the effects of Meta’s news ban in Canada’ (PDF, 21 sider).

Hva: Foreløpig rapport fra et pågående forskningsprosjekt om effektene av Metas beslutning om å blokkere nyheter på Facebook og Instagram i Canada.

 • Forskerne bruker verktøyet CrowdTangle til å analysere 987 kanadiske mediehus, 183 politiske og statlige Facebook-sider og 589 Facebook-grupper.
 • Det vil bli publisert en større rapport i løpet av sommeren.
Engasjementet på Facebook-sidene til mediehus i Canada stupte etter at forbudet mot nyheter trådte i kraft i august i fjor. Grafikk fra rapporten

Hovedfunn:

 1. Seks måneder etter at forbudet trådte i kraft sier 33 prosent av canadiere at de fortsatt bruker Facebook og Instagram for tilgang til informasjon om nasjonal politikk og aktuelle nyheter.
 2. Facebook-sidene til nasjonale mediehus har mistet 64 prosent av engasjementet de hadde før forbudet. Lokale mediehus mistet omtrent 85 prosent av engasjementet. 
 3. Nesten halvparten av alle lokale mediehus sluttet å poste innhold på Facebook i løpet av de fire første månedene etter forbudet.
 4. Engasjement på politiske Facebook-sider og -grupper har ikke blitt påvirket av forbudet mot nyheter. 
 5. Medlemmer i politiske Facebook-grupper har blant annet omgått forbudet ved å poste skjermbilder av nyhetsartikler fra canadiske mediehus. 
 6. Rapporten konkluderer med at forbudet har ført til en betydelig nedgang i engasjementet for canadiske mediehus, men ikke i vesentlig grad påvirket atferden til canadiske Facebook-brukere. 

3. 45 prosent av nordmenn har brukt AI-tjenester

Kun 25 prosent greide å se at dette bildet var generert av AI (ingen av personene i bakgrunnen har hender). Foto fra undersøkelsen

Medietilsynet har publisert ‘Kritisk medieforståelse i den norske befolkningen 2024’.

Hva: Funn fra en undersøkelse om kritisk medieforståelse i den norske befolkningen. Undersøkelsen blir publisert i sin helhet til høsten.

Hovedfunn:

 • 80 prosent av de spurte er bekymret for at spredning av usann informasjon kan påvirke tilliten til myndigheter og medier.
 • 69 prosent har sett nyhetssaker de mistenker er usanne det siste halve året. 
 • Av disse svarer 80 prosent at de så usanne nyhetssaker på sosiale medier, 24 prosent så usanne nyheter på alternative nettaviser, mens 21 prosent så dem via tradisjonelle, nasjonale mediehus.
 • 60 prosent svarer ‘både og’ på spørsmålet om det er lett eller vanskelig å vurdere om informasjon de ser på nettet er sann eller usann. 
 • Menn (17%) synes oftere det er veldig lett eller lett å vurdere om informasjonen er sann/usann, mens kun ni prosent av kvinner mener det samme.  
Yngre bruker i betydelig større grad AI-tjenester – som kan skyldes bruk av chatboten My AI i Snapchat.

Undersøkelsen ser også på bruk av AI – men resultatene som er publisert nå sier absolutt ingenting om hvilke AI-tjenester som brukes – eller hva de brukes til.

 • 45 prosent har brukt AI-tjenester, men kun fem prosent bruker AI-tjenester daglig og 11 prosent bruker ukentlig.
 • 62 prosent av kvinner sier de aldri har brukt AI-tjenester – mens 49 prosent av menn svarer det samme.
 • Det er store aldersforskjeller, hvor de yngste (16-24 år) bruker AI-tjenester i mye større grad enn eldre. Eksempelvis bruker 17 prosent av de yngste AI-tjenester daglig, 28 prosent ukentlig og 25 prosent månedlig. Kun 11 prosent av de yngste har aldri brukt AI-tjenester.
 • De høye tallene kan skyldes tilgangen til chatboten My AI gjennom Snapchat, men dette fremkommer ikke i undersøkelsen.
 • 41 prosent vurderer informasjonen de har fått via AI-tjenester som i stor eller svært stor grad korrekt og troverdig.

4. 7 av 10 ledere mener AI-kunnskap trumfer erfaring ved ansettelser 

Microsoft og LinkedIn har publisert ‘2024 Work Trend Index Annual Report’ (PDF, 38 sider).

Hva: Årlig rapport basert på en undersøkelse blant 31.000 personer i 31 land – i tillegg til egne data fra Microsoft og LinkedIn.

Hovedfunn:

 • 75 prosent av kunnskapsarbeidere bruker generative AI-verktøy på jobb.
 • 66 prosent av ledere sier de ikke vil ansette noen uten kunnskap om AI, og 71 prosent sier de vil foretrekke en mindre erfaren kandidat med AI-kunnskaper enn en mer erfaren kandidat uten AI-kunnskaper.
 • 79 prosent av lederne mener bedriften må bruke kunstig intelligens for å være konkurransedyktige, men 60 prosent er bekymret for at bedriftens lederskap mangler planer og visjoner for å gjøre dette.
 • De som bruker AI-verktøy aktivt sier de i snitt sparer 30 minutter hver dag, og sier verktøyene gjør dem mer motivert (91%) og hjelper dem med kreativiteten (92%).

5. VistaPrint og Wix har publisert ‘2024 Small Business Marketing Report’ (PDF, 27 sider). 

Hva: Undersøkelse om markedsføring blant eiere av 1.000 småbedrifter i USA og 1.000 av deres kunder.

Hovedfunn:

 • 71 prosent av bedriftseierne sier de selv står for all markedsføring, og 79 prosent er selvsikker på sin egen kunnskap om markedsføring.
 • 78 prosent eksperimenterte med nye markedsføringstaktikker i 2023, og mange balanserer digital og tradisjonell markedsføring for å finne den beste strategien for sin bedrift.
 • De viktigste områdene for markedsføringsarbeidet er sosiale medier (60%), egen nettside (60%), SEO (50%) og e-post (46%).
 • 71 prosent understreker betydningen av tradisjonelle markedsføringstaktikker som flygeblader, bannere og lojalitetskort for å koble seg til både nye og eksisterende kunder.

Gjennomsnittlig daglig seertid på lineær-TV i Storbritannia fordelt på aldersgrupper. 

6. Det britiske medietilsynet (Ofcom) har publisert ‘Future of TV Distribution’ (PDF, 65 sider).

Hva: Analyse av markedsendringer som kan påvirke fremtiden for TV-distribusjon i Storbritannia. 

Hovedfunn:

 • TV-konsumet er i endring med en betydelig overgang til strømmetjenester og internettbasert TV. 
 • Samtidig spiller fortsatt tradisjonell kringkasting via digitalt bakkenett og satellitt en viktig rolle for mange, spesielt eldre og personer med lav sosioøkonomisk status. 
 • Endringer i brukervaner kombinert med økende kostnader for distribusjon via tradisjonell kringkasting, gjør at samfunnet beveger seg mot et punkt hvor det ikke lenger er økonomisk forsvarlig å opprettholde tilbudet om TV distribuert gjennom bakkenett og satellitt. 
 • Dette setter universell tilgang til offentlige tjenester i fare, og rapporten trekker frem ulike strategier for å møte disse utfordringene.

Gorilla Tag er et av de mest populære VR-spillene for barn.

7. Forskere ved amerikanske Duke University og North Carolina State University har publisert ‘Understanding Parents’ Perceptions and Practices Toward Children’s Security and Privacy in Virtual Reality’ (PDF, 19 sider).

Hva: Kvalitativ studie som undersøker hvordan 20 foreldre med mindreårige barn forholder seg til barnas bruk av VR-briller.

Hovedfunn:

 • Foreldre mangler generelt bevissthet rundt sikkerhet og personvern i VR, hovedsakelig fordi de oppfatter teknologien som ny og uutviklet. 
 • Dette fører til en begrenset bruk av passive strategier som foreldrekontroll, og mange benytter kun  verbal opplæring om sikkerhet og personvern.
 • Foreldre mener et økosystem som involverer foreldre, utdannere, teknologiselskap og myndigheter, må etableres for å styrke barns sikkerhet og personvern i virtuelle verdener. 
 • Foreldre etterspør også bedre foreldrekontroller og brukerveiledninger som kan hjelpe dem med å navigere i barns VR-bruk mer effektivt.

Grafikk fra rapporten

8. Forskere fra Massachusetts Institute of Technology, Center for AI Safety og Australian Catholic University har publisert ‘AI deception: A survey of examples, risks, and potential solutions’ (PDF, 20 sider).

Hva: Studie som undersøker hvordan kunstig intelligens har utviklet evnen til å bedra mennesker gjennom manipulering for å oppnå bestemte resultater. 

Hovedfunn:

 • Både spesialiserte og generelle AI-modeller har lært seg å bedra gjennom treningsdata. Dette inkluderer spill som Diplomacy.
 • AI-bedrag medfører alvorlige risikoer, fra umiddelbare trusler som svindel og valgfusk, til langsiktige farer som tap av kontroll over AI-systemer. 
 • Forskerne foreslår flere løsninger for å bekjempe AI-bedrag – blant annet reguleringer som sikrer åpenhet rundt AI-interaksjoner, kartlegging av risiko og økt finansiering av AI-forskning.

9. Forskere fra Meta og franske Ecole des Ponts ParisTech og Université Paris-Saclay har publisert ‘Better & Faster Large Language Models via Multi-token Prediction’ (PDF, 29 sider).

 • Hva: En ny metode for å forbedre AI-modellers hastighet (opptil 3x) og nøyaktighet ved å forutsi flere ord samtidig.

10. Forskere ved Stanford University har publisert ‘Examining the Efficacy of Extended Reality–Enhanced Behavioral Activation for Adults With Major Depressive Disorder: Randomized Controlled Trial’ (PDF, 16 sider).

 • Hovedfunn: VR-behandling er like effektiv som tradisjonell atferdsaktivering i behandlingen av depresjon.

Foto fra rapporten

11. University of Glasgow og Northeastern University har publisert ‘Call of the Wild Web: Parrot Engagement in Live vs. Pre-recorded Video Calls’ (PDF, 14 sider).

Hva: Bare en fornøyelig studie som ser på husdyr (her papegøyer) og hvordan internett kan øke livskvaliteten deres. 

Hovedfunn: 

 • Papegøyer foretrekker – og aktiverer selv – direkte videosamtaler med andre fugler – i stedet for å se opptak. 
 • Papegøyene engasjerte seg også lengre i de direkte videosamtalene.

Andre nyhetsbrev:

PLUSS/PRO

TikTok med ny sertifisering for markedsførere – og ny AI-plattform for bedrifter – mens Google lanserer AI-støttede annonseformat. 

PLUSS/PRO

Microsoft slipper AI-nyheter og kongefamilien dominerer på sosiale medier.

PLUSS/PRO

OpenAI og Google med nye AI-assistenter, Meta legger ned Workplace og Google starter utrullingen av smarte AI-søk.

PLUSS/PRO

Meta-gründer Mark Zuckerberg fyller 40 år, Minecraft fyller 15 – og TikTok med gratis webinar.