Følg Helt Digital:

👋 Hei! La oss søke i arkivet!

PRO

Ukens rapporter (uke 10-2024)

6 av 10 norske TikTok-videoer er positive, engasjementet på TikTok-poster fra bedrifter halvert i fjor og tid brukt på sosiale medier forklarer i liten grad psykiske helseproblemer.

Hei! 👋

Her er en gjennomgang av ukens utvalgte rapporter og studier. 

Noen høydepunkt:

 • 😀 6 av 10 norske TikTok-videoer er positive.
 • 📉 Engasjementet på TikTok-poster fra bedrifter halvert i fjor.
 • 🗳️ Chatbot-er svarer villedende på valg-spørsmål.
 • ⏳ FHI: Tid brukt på sosiale medier forklarer i liten grad psykiske helseproblemer.

⏱️ Dette nyhetsbrevet er ca. 1.444 ord og estimert lesetid er fem minutter.


1. FHI: Å bruke mye tid på sosiale medier trenger ikke være problematisk

Foto: Don Pablo/Shutterstock

Hva: Undersøkelse blant 2.000 ungdommer på videregående skoler i Bergen om livet deres på sosiale medier, og om ungdommenes psykiske helse. 

 • Forskningsartikkelen er publisert i fagtidsskriftet Psychology Research and Behavior Management.

Hovedfunn:

 • Hvor mye tid ungdom bruker på sosiale medier forklarer i liten grad deres psykiske helse.
 • Det er en sammenheng mellom unges psykiske helse og bruk av sosiale medier, men ikke nødvendigvis en årsakssammenheng.
 • Ungdommer som hadde symptomer på angst og depresjon oftere følte seg overveldet av innholdet på sosiale medier og noen ganger følte seg overvåket på plattformene (ettersom aktiviteten er synlig for andre).

I undersøkelsen ble elevene også spurt om hvilke apper de bruker. 

 • Vær obs: Tallene sier ingenting om hvor ofte appene brukes.

Andre apper (prosent gutter/jenter): WhatsApp (6/9), Jodel (6/7), Houseparty (2/3) og LinkedIn (2/0). Vær obs på at BeReal er så liten at den går inn i samlebetegnelsen ‘Annet’.  


2. 6 av 10 norske TikTok-videoer er positive

Andelen videoer som kategoriseres som positive, negative eller nøytrale. Grafikk: Helt Digital

Hva: Analyse av 37.000 TikTok-videoer fra 64 norske influencere fra mai 2016 til oktober 2023. Faktisk.no og AI Journalism Resource Center ved OsloMet har brukt AI-verktøy for å kategorisere følelser i videoene.

Hovedfunn:

 • 58,5 prosent av TikTok-videoer fra norske influencere er kategorisert som positive, 23,6 prosent er negative og 17,9 prosent er nøytrale.
 • Andelen positive videoer har økt de siste tre årene.
 • Norske TikTok-videoer får i snitt ett likerklikk, deling eller kommentar for hver 12,5 visning (0,08 per visning).
 • De positive videoene i studien fikk nær 3,5 ganger større engasjement (likerklikk, kommentarer og delinger) enn de negative.
Antall videoer publisert per måned, klassifisert etter følelsesmessig stemning ved hjelp av kunstig intelligens.

…men vær smart: 

 • Analysen sier absolutt ingenting om hva norske TikTok-brukere ser i sine feeder.
 • Dagens AI-modeller for følelsesgjenkjenning har betydelige feilmarginer (som ikke nevnes), og programmene forstår i liten grad sarkasme, subtile uttrykk for følelser eller kulturelle nyanser.
 • Analysen tar ikke høyde for at TikTok – som alle andre plattformer – gjennom årene har endret på kravene for hva som utgjør en visning.
 • Analysen tar ikke hensyn til bevisste endringer i TikToks algoritmer – og tolker alle endringer i tallmaterialet som ‘brukertrender’.
 • Analysen nevner ikke utbredelsen av kjøpte visninger og delinger.

Medietilsynets tilsynsaktivitet. Grafikk fra rapporten.

Hva: Årlig oppsummering fra Medietilsynet, som har ansvar for å kontrollere at kringkastingsregelverket, bildeprogramloven, valgloven og mediestøtteregelverket blir overholdt.  

Hovedfunn:

 • Medietilsynet gjennomførte 36 tilsyn i fjor, og ga seks advarsler for brudd på regelverket.
 • Fem av advarslene gjaldt brudd på reglene for reklame, sponsing og produktplassering.
 • Kun ett av tilfellene endte med gebyr, hvor Discovery må betale 300.000 kroner for gjentatte brudd på reglene om identifisering av sponsorer.

4. Engasjementet på bedrifters TikTok-poster halvert

Antall poster per uke (snitt for alle bransjer).

Rival IQ  har publisert ‘2024 Social Media Industry Benchmark Report’ (PDF, 136 sider).

Hva: Årlig rapport som tar utgangspunkt i resultatene på sosiale medier for 2.100 virksomheter innenfor 14 bransjer.

Hovedfunn:

 • Engasjementet på virksomhetenes poster på TikTok ble halvert i fjor sammenlignet med 2022 – fra 5,69% til 2,63%. 
 • Likevel er engasjementet på TikTok langt høyere enn andre plattformer: Instagram (0,43%), Facebook (0,06%) og Twitter (0,03%)
 • I snitt postet virksomhetene bare 1,9 poster per uke på TikTok, sammenlignet med Facebook (4,7), Instagram (4,7) og Twitter (3,3).
 • Høyere utdanning og sport (idrettslag) er de to bransjene som skaper mest engasjement per post på sosiale medier.
 • Mediehus publiserer 17 ganger flere poster på Twitter enn andre bransjer.

5. Chatbot-er svarer villedende på valg-spørsmål

The AI Democracy Projects har publisert ‘Seeking Reliable Election Information? Don’t Trust AI’ (PDF, 41 sider). Nettversjon her.

Hva: 40 amerikanske valgfunksjonærer og AI-eksperter har testet og vurdert svarene til på valginformasjon gitt av de fem største AI-chatbotene: Claude (Anthropic), Gemini (Google), ChatGPT-4 (OpenAI), Llama 2 (Meta) og Mixtral (Mistral).

 • Testen besto av 26 spørsmål og ble gjennomført i januar.

Hovedfunn:

 • 51 prosent av svarene var villedende eller usanne, 40 prosent ble vurdert som direkte skadelige, 38 prosent var unøyaktige og 13 prosent var politisk ladede.
 • ChatGPT-4 hadde færrest usanne svar (19%), mens Googles Gemini (65%), Metas Llama 2 (62%) og Mistrals Mixtral (62%) hadde flest usanne svar.
 • De villedende og usanne svarene var i snitt 30 prosent lengre enn de korrekte svarene.

Fra en av de transkriberte samtalene med en eldre nettbruker i studien.

Hva: En studie som ser på hvordan 25 eldre voksne (65-98 år) forstår og bruker internett.

Hovedfunn:

 • Eldre brukere forventer ofte at menneskelige aktører er involvert i digitale tjenester på samme måte som i den fysiske verden, noe som kan føre til misforståelser om hvordan algoritmer og anbefalingssystemer fungerer.
 • Eldre brukere kan unngå å søke etter informasjon på internett på grunn av en overføring av sosiale konvensjoner fra den fysiske verden, som å unngå å ‘forstyrre’ ved å stille spørsmål.
 • De eldre overfører logikken fra fysiske rom, som venterom og billettkontorer, til internett, noe som kan hindre dem i å utforske nettsider fritt og engasjere seg i lærerike opplevelser.
 • Forventningen om at det alltid vil være noen tilgjengelig for å hjelpe dem med feil eller problemer, fører til passivitet og følelse av sårbarhet.

7. Norsk filminstitutt har publisert ‘Innholdsmangfold i norske filmer og serier’ (PDF, 75 sider).

Hovedfunn: 

 • 41 prosent av hovedrollene, 35 prosent av sentrale biroller og 42 prosent av birollene i norske filmer og serier, bekles av kvinner. 
 • Bare fire prosent av karakterene har en annen landbakgrunn enn norsk. 
 • Det ble kun funnet én karakter med samisk opphav.
 • Fire prosent av karakterene er i skeive kjærlighetsrelasjoner, med noe større mangfold i serier enn filmer. Dette er en liten økning siden 2012.
 • En tredjedel av filmene foregår i Oslo, og 70 prosent av karakterene snakker østlandske dialekter. 

Kryptovaluta brukes til ulik kriminell aktivitet.

8. Chainalysis har publisert ‘The 2024 Crypto Crime Report’ (PDF, 114 sider).

Hva: Årlig rapport om status og trender innenfor global cyberkriminalitet knyttet til kryptovaluta.

Hovedfunn:

 • 61,5 prosent av ulovlig kryptoaktivitet er knyttet til sanksjonerte grupper eller terrororganisasjoner.
 • Rapporten har avdekket at minst 24,2 milliarder dollar i ulovlig kryptovaluta ble overført i 2023.
 • Halvparten av fjorårets kryptokriminalitet var relatert til sanksjoner mot Russland.

9. TikTok for Business har publisert ‘TikTok App Marketing – Driving App Performance on TikTok’ (PDF, 4 sider). 


Grafikk fra rapporten.

10. Forskere tilknyttet Aetna Medical Affairs, CVS Health Corporation og University of Connecticut har publisert ‘Comprehensiveness, Accuracy, and Readability of Exercise Recommendations Provided by an AI-Based Chatbot: Mixed Methods Study’ (PDF, 15 sider).

Hva: Studie av individtilpassede treningsprogram og anbefalinger generert av ChatGPT. Forskerne har tatt utgangspunkt i 26 ulike personer i 26 ulike helse- og livsstadier. 

Hovedfunn:

 • Innholdet i treningsprogram og anbefalinger var i 90,7 prosent av tilfellene korrekt ut fra faglige standarder.
 • Samtidig var anbefalingene mangelfulle, og omfattet i snitt kun 41,2 prosent av de faglige retningslinjene.
 • Chatboten kom med feilinformasjon i treningsanbefalinger til personer med høyt blodtrykk, kroniske smerter og kreft.
 • Chatboten ba i 53 prosent av tilfellene personen om å få medisinsk godkjenning før de begynner å trene – også når personen var helt frisk.

11. Forskere fra Technion, Israel Institute of Technology, Intuit og Cornell Tech har publisert ‘ComPromptMized: Unleashing Zero-click Worms that Target GenAI-Powered Applications’ (PDF, 26 sider).

Hovedfunn: Forskerne har skapt en AI-orm (et datavirus) som kan spre seg autonomt mellom generative AI-program, stjele data og sende spam-e-poster.


12. Forskere ved Alibaba’s Institute for Intelligent Computing har publisert ‘EMO: Emote Portrait Alive — Generating Expressive Portrait Videos with Audio2Video Diffusion Model under Weak Conditions’ (PDF, 15 sider).

Hovedfunn: Forskerne har utviklet et AI-verktøy som skaper en realistisk snakkende eller syngende video fra et portrettfoto og en lydfil. 

Andre nyhetsbrev:

PLUSS/PRO

Spotify med kommentarer og ny mobilapp for podkastere, TikTok lar annonsører merke AI-innhold og Amazon med nytt verktøy for AI-genererte apper.

PLUSS/PRO

Threads feirer ett år (med 175 millioner brukere), EU mener Meta-abonnement er ulovlig og japanske myndigheter har sluttet å bruke disketter.

PLUSS/PRO

Prishopp på Facebook- og Instagram-annonsering, Meta starter testingen av 'AI Studio' og Google får skattesmell på én milliard euro.

PLUSS/PRO

Meta ruller ut kringkastingskanaler globalt, X lanserer sertifisering for markedsførere og Lotteritilsynet slår ned på 12 norske influensere.