Følg Helt Digital:

👋 Hei! La oss søke i arkivet!

endelig mandag

Endelig mandag 2023.19

Oppsummering av 22 relevante rapporter og studier, AI øker produktiviteten med 14 prosent, megatrendene frem til 2040 og selvmordsraten doblet for barn mellom 13 og 14 år.

God morgen! 👋

⏱️ Dette nyhetsbrevet er ca. 2.731 ord og estimert lesetid er 11 minutter.


🗓🗓🗓

Noen utvalgte fra kalenderen:

Mandag

Resultater fra PayPal og Palantir Technologies. 

Tirsdag

TikTok arrangerer TikTok World 2023. Plattformen viser her frem nye funksjoner og tjenester for annonsører og influensere. Kan følges digitalt.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet overleverer rapporten Sikkerhetsfaglig råd til regjeringen. Rapporten skal gi myndighetene oversikt over de viktigste sikkerhetsutfordringene Norge står overfor – hvor datasikkerhet er en viktig faktor.

Kvartalsresultater fra norske Smartcraft, Airbnb, Electronic Arts, Twilio, Nintendo, EA, GFS.

IBM Think arrangeres. Kan følges digitalt.

Women in Tech arrangeres. Konferansen kan følges digitalt. Varer til fredag.

European Identity and Cloud Conference 2023 arrangeres i Berlin. Kan følges digitalt. Varer til fredag.

Onsdag

Google arrangerer utviklerkonferansen Google I/O 2023. Lansering av nye telefoner og nettbrett i tillegg til detaljer om Android 14. Kan følges digitalt.

Nordiske mediedager arrangeres i Bergen. Varer til fredag. Kan følges digitalt (kr).

Linux arrangerer Linux Open Source Summit og Linux Security Summit. Kan følges digitalt. Varer til fredag.

Kvartalsresultater fra Disney, Applovin, Roblox og Unity Technologies.

Torsdag

Medieundersøkelsen 2023 legges frem under Nordiske mediedager i Bergen. De gir en liten forsmak på funnene her.

Resultater fra Foxconn.

Fredag

Det irske datatilsynet offentliggjør sitt vedtak om Facebooks overføring av brukerdata til USA. Vær obs på at offentliggjøringen kan finne sted tidligere i uken (vedtaket skal offentliggjøres innen fredag 12. mai). 

 • Resultatet kan bli at virksomheter får forbud mot å sende brukerdata om europeere til USA.

Foto: RTRO/TH Experiential

Åtte kjappe fra helga

 1. Det sosiale nettverket RTRO er nå lansert. Appen skiller mellom venner/familie og merkevarer/skapere, og bruker ikke algoritmer. Fokuset er å fremme positivitet.
 2. Ifølge Nielsen er YouTubeden største ‘TV-kanalen’ i USA. Halvparten av visningene på YouTube skjer via TV-skjermer, noe som gjør plattformen enda mer attraktiv for annonsører.
 3. Skytespillet Fortnite er nå definert som en e-sport av Den internasjonale olympiske komité (IOC). Olympic Esports Week går av stabelen 23. til 25. juni. 
 4. Mens BuzzFeed News fredag formelt ble lagt ned, ser Vice Media ut til å bli reddet fra konkurs av to investorgrupper.
 5. Facebook sender stadig mindre trafikk til mediehusene. Det viser tall fra Chartbeat og Similarweb basert på analyser av 1.350 mediehus. I 2018 sto Facebook for 27 prosent av ekstern trafikk til nettsidene – og i april i år var andelen nede i 11 prosent. Nedgangen er størst for små mediehus.
 6. Twitter Blue ser ut til å slite med å holde på abonnentene. En analyse av 150.000 profiler som abonnerte på verifisering i november i fjor, viser at kun 68.000 av dem fortsatt abonnerer. 
 7. Selskapet bak ChatGPT, OpenAI, tapte i fjor rundt 540 millioner dollar (5,7 milliarder kroner), skriver The Information.
 8. Microsoft Teams har nå rullet ut en rekke nye virtuelle bakgrunner:
Foto: Microsoft

📈📊📉

Forrige uke:

📅 Se de mest engasjerende nettsidene og sakene på sosiale medier i Norge i forrige uke.

April:

🗓️ Engasjementet på sosiale medier i april er oppsummert med nøkkeltall, de mest engasjerende artiklene og de mest engasjerende nettstedene.


Ukens relevante rapporter og studier:

📑 📑 📑

1. AI øker produktiviteten med 14 prosent

Foto: Shutterstock

Forskere fra Stanford Digital Economy Laboratory og MIT Sloan School of Management har publisert studien ‘Generative AI at work’ (PDF, 58 sider).

Hva: En test hvor 5.179 kundeservicemedarbeidere fikk bruke et samtaleverktøy med kunstig intelligens. Verktøyet overvåket samtaler og kom med forslag til løsninger i sanntid – inkludert forslag til hva medarbeideren skulle si.

Hovedfunn: Når verktøyet ble brukt økte antall løste henvendelser per time med 14 prosent.

 • Effekten var størst for uerfarne ansatte, og minimal for erfarne ansatte – som allerede har betydelige kunnskaper om problemløsning.
 • Kundetilfredsheten økte signifikant, ansatte rapporterte at de trivdes bedre og behovet for oppfølging fra ledere falt. 
Graf fra rapporten.

2. Politiet ba i fjor om innsyn i mobildata 2.700 ganger

Foto: Helt Digital

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har publisert sin årsrapport for 2022 (PDF, 42 sider).

Hovedfunn: Politiet ba om fritak fra ekomtilbyderes taushetsplikt 2.700 ganger i fjor (+9%). Dette er altså tilfeller hvor politiet vil finne ut hvor folk har vært og hvem de har kommunisert med i bestemte tidsrom – enten gjennom tilgang til trafikkdata eller gjennomføring av basestasjonssøk. 

 • Basestasjonssøk krysspeiler signalene fra telefonen og kan vise hvor personer har oppholdt seg i gitte tidsrom. 
 • Trafikkdata er informasjon teleoperatøren har lagret om din telefonbruk. Dette kan være hvor du er, hvilken vei du har beveget deg, klokkeslett, dato, hvem du har kommunisert med gjennom meldinger og samtaler, hvor lenge samtalene varte og lignende.

Ellers: Tjenesten nettfart.no hadde i fjor 824.440 besøk. Det ble registrert 85 nye radioamatører (forholdsvis like tall de siste fire årene) og det ble gjennomført 32 tilsyn av ekomutstyr.

 • Populariteten til femsifrede telefonnummer faller: De siste fire årene er det levert tilbake 254 femsifrede nummer og kun tildelt 88 nye. 

3. 4 av 10 unge finner nyheter på TikTok 

Fra Dagbladets TikTok-profil.

Statistisk sentralbyrå har publisert ‘Norsk mediebarometer 2022’ (PDF, 154 sider).

Hva: Årlig rapportserie hvor Statistisk sentralbyrå undersøker nordmenns mediebruk. Den har vært utgitt siden 1991 og omfatter nordmenn over ni år.

 • For første gang er undersøkelsen gjennomført uten en øvre aldersgrense, og årets rapport inkluderer derfor et eget segment med 80 år og eldre. 

Hovedfunn: Mye å ta av her, men seks utvalgte funn:

 1. 40 prosent av 16-19-åringer finner nyheter på TikTok. For unge voksne mellom 25 og 24 år er andelen 25 prosent. Samtidig er Snapchat (48%) den mest populære plattformen for nyheter blant ungdom og unge voksne.
 2. 8 av 10 nordmenn bruker sosiale medier daglig, og 55 prosent bruker sosiale medier for å holde seg oppdatert på nyheter.
 3. Daglig nettbruk er i snitt fire timer – 21 minutter mer enn i 2021. 16-19-åringer bruker mest tid på internett (7 timer og 14 minutter), mens de over 80 år i snitt bruker 30 minutter på nett daglig.
 4. Eldre blir mer digitale og halvparten av nordmenn over 80 år er daglig på nett. Samtidig er aldersforskjellene i nyhetskonsum fortsatt som natt og dag: De eldre velger papiraviser, TV og radio – de yngre går til sosiale medier og andre digitale plattformer.  
 5. 87 prosent av nordmenn har tilgang til betalte strømmetjenester og 48 prosent ser på strømmet videoinnhold daglig.
 6. Mobilen brukes i snitt i to timer og 30 minutter. Veldig store forskjeller mellom aldersgruppene.

4. Personer med innvandrer-bakgrunn mer digitale

Statistisk sentralbyrå har publisert ‘Mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn 2022’ (PDF, 150 sider).

Hva: Tilleggsrapport til Norsk mediebarometer 2022.

Hovedfunn: Mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn ligner mediebruken i resten av befolkningen. Ettersom personer med denne bakgrunnen i snitt er yngre enn den øvrige befolkningen bruker de i større grad digitale medier.

 • 33 prosent av personer med innvandrerbakgrunn leser daglig bøker, noe som er en høyere andel enn i resten av befolkningen. 

5. Markedsførere optimistiske – og ser oftere til strømming

Analyseselskapet Nielsen har publisert ‘2023 Annual Marketing Report – The need for consistent measurement in a digital-first landscape’ (PDF, 28 sider). 

Hva: En stor undersøkelse blant markedsførere.

Hovedfunn: 84 prosent inkluderer strømming i sin medieplanlegging, men færre enn halvparten anser denne bruken som effektiv. Til tross for stramme økonomiske tider forventer 64 prosent at deres årlige budsjetter vil øke i år.

 • Tilfeldigvis også en rekke funn som viser hvor lite innsikt markedsførerne har om effekten av sine annonser (Nielsen selger jo egne verktøy).  

6. Megatrendene frem til 2040

Euromonitor International har publisert ‘Transform Your Innovation Strategy with Megatrends’ (PDF, 43 sider). 

Hva: Oversikt over de ti største, overordnede trendene frem mot 2040.

Hovedfunn: Vi lister like greit opp trendene her:

 1. Convenience: Forbrukere ønsker stadig mer bekvemmelighet og enkelhet i hverdagen, og dette påvirker alt fra produktutvikling til leveringsmetoder.
 2. Digital living: Digitale enheter og tjenester er blitt en integrert del av livene våre, og dette vil fortsette å påvirke hvordan vi kommuniserer, jobber og forbruker.
 3. Diversity and inclusion: Økt fokus på mangfold og inkludering i samfunnet fører til at forbrukere vil kreve mer representasjon og likestilling i produkter, tjenester og markedsføring.
 4. Experience more: Forbrukere ønsker stadig mer meningsfulle opplevelser som gir dem verdi og glede, og dette vil påvirke alt fra reiseliv til detaljhandel.
 5. Personalisation: Økt fokus på individuelle behov fører til at forbrukere vil kreve mer personlig tilpassede produkter, tjenester og opplevelser.
 6. Premiumisation: Forbrukere vil være villige til å betale mer for høykvalitetsprodukter som gir dem verdi og statussymboler.
 7. Pursuit of value: Samtidig som forbrukere er villige til å betale mer for kvalitet, vil de også være opptatte av å få mest mulig verdi for pengene sine.
 8. Shopper reinvented: Endringer i teknologi, handelskanaler og forbrukeratferd fører til at detaljhandelen må tilpasse seg nye krav og forventninger fra forbrukerne.
 9. Sustainable living: Økt fokus på bærekraft, klima og miljøvern fører til at forbrukere vil kreve mer ansvarlige produkter og tjenester.
 10. Wellness: Økt fokus på helse, velvære og sunn livsstil fører til at forbrukere vil kreve mer helsefremmende produkter, tjenester og opplevelser.

7. Pressefriheten i verden forverres

Reporters Without Borders har publisert ‘2023 World Press Freedom Index’

Hva: Årlig måling av pressefriheten i 180 land og regioner.

Hovedfunn: Situasjonen for pressefrihet er ‘svært alvorlig’ i 31 land, ‘vanskelig’ i 42 og ‘problematisk’ i 55 land. I 52 land er forholdene ‘gode’ eller ’tilfredsstillende’.

Med andre ord er miljøet for journalistikk ‘dårlig’ i syv av ti land, og tilfredsstillende i bare tre av ti.

 • Norge troner på topp for syvende år på rad. Deretter følger Irland, Danmark, Sverige, Finland og Nederland. Nederst ligger Iran, Vietnam, Kina og Nord-Korea. 
 • Verdt å merke seg at NATO-medlemmet – og feriedestinasjonen – Tyrkia er på 165. plass (av 180 land). Tyrkia beskrives som et land som er i ferd med å bli et autoritært regime hvor ‘alle mulige midler brukes for å undergrave kritikere’.
 • Falske nyheter påvirker pressefriheten, og politiske aktører er involvert i spredning av desinformasjon og propagandakampanjer i 118 av 180 land.

8. Microsoft på sensurtoppen i Kina 

Foto: Shutterstock

The Citizen Lab har publisert ‘Missing Links: A comparison of search censorship in China’ (PDF, 49 sider).

Hva: Kartlegging av sensurregler for åtte store søkemotorer i Kina: Baidu, Baidu Zhidao, Bilibili, Microsoft Bing, Douyin, Jingdong, Sogou og Weibo. 

Hovedfunn: Totalt ble det kartlagt 60.000 ulike sensurregler som ble brukt for å delvis eller helt sensurere søkeresultater.

 • Selv om Baidu har flere sensurregler, er Microsoft Bings politiske sensur bredere og påvirker flere søkeresultater enn Baidu.
 • Microsoft Bing viser også søkeresultater fra et mindre antall nettsteder enn de øvrige plattformene.

Rapporten peker på at Microsoft, for å sikre sin tilstedeværelse i det kinesiske markedet, overgår sine kinesiske konkurrenter i sensur av politiske og religiøse ytringer.


9. Selvmordsraten doblet for barn mellom 13 og 14 år

Selvmordsraten per 100.000 amerikanere mellom 13 og 14 år. Graf hentet fra studien.

Fagtidsskriftet Annals of Pediatrics and Child Health har publisert ‘Continuing Alarming Increases in Suicide in American youths: Clinical and Research Challenges’

Hva: Studie som ser på omfanget av selvmord blant amerikanske 13- og 14-åringer.

Hovedfunn: Selvmord er den ledende dødsårsaken blant amerikanske tenåringer i alderen 13 til 14 år, og den nest vanligste dødsårsaken blant alle tenåringer. 

 • Etter å ha falt betydelig mellom 1999 og 2007 er selvmordsraten for 13- og 14-åringer mer enn doblet fra 2008 til 2018. 
 • Selvmord forekommer oftere mellom september og mai, og er høyest på mandager. Dette antyder at skolestress kan være en medvirkende faktor.

Studien påpeker at økningen i selvmord korrelerer med veksten til sosiale medier. 

Men: Forskerne understreker at det kan være mange andre faktorer som påvirker utviklingen.

 • Blant disse er økt skjermtid med fremveksten av smarttelefoner, prestasjonspress på skolen, nedgang i bruk av reseptbelagte antidepressive medikamenter, mobbing, familieproblemer på grunn av økonomi og rus samt økt tilgang til skytevåpen.

10. Falske nettaviser spyr ut AI-artikler

Bilde fra rapporten.

NewsGuard har publisert ‘Rise of the Newsbots: AI-Generated News Websites Proliferating Online’.

Hva: En kartlegging av bruk av kunstig intelligens for å produsere innhold på nettsider. 

Hovedfunn: NewsGuard har identifisert 49 nettsteder som produserer nyheter og informasjon, tilsynelatende utelukkende ved hjelp av kunstig intelligens.

 • Nettstedene fylles med artikler for å tiltrekke seg klikk og dermed maksimere annonseinntektene.
 • Noen av dem publiserer hundrevis av artikler hver dag og nettsidene sprer ofte feilaktig informasjon.
 • Flere av nettsidene har også en betydelig tilstedeværelse på sosiale medier.

11. Foretrekker medisinske råd fra chatboter

JAMA Internal Medicine har publisert artikkelen ‘Comparing Physician and Artificial Intelligence Chatbot Responses to Patient Questions Posted to a Public Social Media Forum’

Hva: Studie som ser på bruk av chatboter for å svare på pasientspørsmål i et nettforum. Studien hentet 195 spørsmål fra forumene og lot helsepersonell vurdere to alternative svar: Ett fra en lege og ett fra en chatbot.

Hovedfunn: I 78,6 prosent av tilfellene foretrakk helsearbeiderne chatbotenes svar foran legenes. Andelen som vurderte svarene som gode eller veldig gode var betydelig høyere for chatbot-svar (78,5%) enn for legesvar (22,1%).


12. Google tjener millioner på klimafornektere

En klimafornekter latterliggjør Greta Thunberg på YouTube. Foto fra rapporten.

Climate Action Against Disinformation Coalition har publisert ‘YouTubes Climate Denial Dollars’ (PDF, 11 sider).

Hva: Kartlegging av annonsering i forbindelse med videoer som fornekter menneskeskapte klimaendringer.

 • Google-eide YouTube lovte i oktober 2021 å fjerne annonsene for å unngå at selskapet – og de som laster opp videoene – tjener penger på innholdet.

Hovedfunn: Av 200 videoer brøt halvparten Googles retningslinjer mot desinformasjon om klimaendringer. Videoene hadde samlet 18 millioner visninger. Det ble vist annonser foran alle.


13. 3 av 10 voksne i Norge er på TikTok

Daglig bruk av TikTok for ulike aldersgrupper. Graf fra rapporten.

Ipsos Norge har publisert ‘Sosiale medier tracker Q1‘23′ (PDF, sider). 

Hva: Kvartalsvis undersøkelse om nordmenns bruk av digitale og sosiale medier.

Hovedfunn: TikTok har nå 1,3 millioner registrerte brukere over 18 år i Norge. Dette er mer enn en fordobling på to år.

 • Ni prosent oppgir å ha profil på VGTV, og 21 prosent bruker plattformen ukentlig.
 • Bare halvparten av 18-29-åringer bruker Facebook daglig (var nær 90 prosent for fem år siden).

Ellers:

14. Meta (Facebook) har publisert ‘Quarterly Adversarial Threat Report’ (PDF, 51 sider). Hovedfunn: Meta har avdekket tre spionasjeoperasjoner i Sør-Asia og seks separate påvirkningskampanjer med fiktive nettaviser. De har også slått ned på flere private selskap som selger påvirkningskampanjer globalt.  

15. Norsk Presseforbund har publisert ‘Hvordan skal vi dekke selvmord?’ (PDF, 22 sider). Hovedfunn: Tre av fire journalister og redaktører mener det bør være et eget punkt om selvmord i Vær Varsom-plakaten.

 • Undersøkelsen tyder på at usikkerhet knyttet til Vær Varsom-plakatens retningslinjer for omtale av selvmord er årsak til den restriktive holdningen i redaksjonene.

16. NRK har publisert sin ‘NRKs årsrapport 2022’ (PDF, 43 sider), ‘NRKs allmennkringkasterregnskap 2022’ (PDF, 364 sider) og ‘NRK Trusselvurdering’ (PDF, 21 sider).

17. SEMRush har publisert ‘State of Search 2023’. Hovedfunn: Studie av søketrafikken til de 100.000 største nettsidene i USA. Søketrafikken utgjorde rundt 18 prosent av den totale trafikken for nettstedene i fjor.

 • Google-oppdateringer i 2022 hadde en tilsynelatende lavere innvirkning på trafikken sammenlignet med tidligere år, men det ble registrert mange og hyppige endringer i søkeresultatsidene.

18. Datatilsynet har publisert ‘Årsrapport for 2022 – Tall og tendenser fra Datatilsynets virksomhet’ (PDF, 98 sider). Hovedfunn: I fjor ble det registrert 3.519 nye saker (+1%). 598 av de registrerte sakene gjaldt klager på mulige regelverksbrudd fra enkeltpersoner.

 • 41 prosent av bruddene omhandlet personopplysninger sendt til feil mottaker.
 • Over 100 saker omhandler personvern på arbeidsplassen.
 • Det vedtatt 37 irettesettelser og 17 overtredelsesgebyr.
 • Totalt hentet tilsynet inn 20,2 millioner kroner.

19. The International News Media Association (INMA) har publisert ‘News Media At the Dawn of Generative AI’ (PDF, 91 sider / $795). Hovedfunn: Rapport som ser på bruk av kunstig intelligens for mediebransjen og mulighetene som åpnes ved å benytte kunstig intelligens.

 • Blant verktøyene som listes opp er Otter.ai, Good Tape, Jojo og ChatGPT.
 • To av eksemplene: Aftenposten (AI-opplesing), NPO i Nederland (syntetiske bilder for å gjøre podkaster tilgjengelig for mennesker med hørselshemninger).
 • Mulighetene inkluderer sømløs levering av innhold på flere språk, moderering av kommentarfelt, språkvask og systematisering av databaser.

20. TikTok har publisert guiden ‘In 2023, The TikTok Creator Marketplace is Making Creator Marketing Easy’ (PDF, 11 sider).

21. Twitter har publisert ‘Transparency report’. Hovedfunn: Siden Elon Musk overtok eierskapet i Twitter har plattformen mottatt 971 krav fra myndigheter om innsyn i profiler og har godtatt 808 av dem (83%). Dette er en økning fra 50 prosent før Musk tok over.

22. Amnesty International har publisert ‘Automated Apartheid – How Facial Recognition Fragments, Segregates and Controls Palestinians in the OPT’ (PDF, 82 sider). Hovedfunn: Israelske myndigheter bruker i stadig større grad teknologi for ansiktsgjenkjenning for å spore og hindre palestinere å bevege seg på Vestbredden.

Håper du får en produktiv uke!

🙂
Marius


Andre nyhetsbrev:

PLUSS/PRO

Messenger ruller ut Fellesskap, LinkedIn fjerner målretting basert på gruppeaktivitet og ukens mest engasjerende Facebook-poster.

PLUSS/PRO

Instagram tester tvungne reklamepauser, minst 11 GDPR-klager på Metas AI-trening og Google med ny brille-patent.

PRO

Mer emosjonell støtte fra influensere enn fra venner, nettavhengighet endrer hjernen til unge, AI svekker tilliten til journalistikk og kraftig økning i russisk desinformasjon...

PLUSS/PRO

Trump oppretter TikTok-profil, Meta vil trene AI på dine brukerdata og Bing fyller 15 år.