Studie: Annonser på Facebook fremmer politisk polarisering

For første gang har forskere påvist en sammenheng mellom innholdet i politiske annonser på Facbeook, algoritmer og polarisering.