The health impacts of screen time: a guide for clinicians and parents (PDF, 11 sider)

Råd til foreldre: Bruk sunn fornuft – og alt med måte

Britiske politikere ba en ekspertgruppe gi råd til foreldre om skjermtid og barn.

 

Konklusjon: Bruk sunn fornuft og alt med måte. 

 

Begrunnelse: En gjennomgang av studier om barn og skjermtid gir ikke grunnlag for å slå fast en tydelig sammenheng mellom skjermtid og negativ utvikling av barns kognitive og fysiske utvikling.

Publisert: 

Desember 2018

 

Utgitt av: 

Royal College of Paediatrics and Child Health

 

Omhandler: 

En guide til foreldre og fagfolk om skjermtid og barn.