The association between adolescent well-being and digital technology use (PDF, 12 sider)

Ungdommers bruk av teknologi

Edruelig studie av ungdommers bruk av teknologi. 

 

Hovedfunn: Ja, økt bruk av teknologi har en negativ påvirkning av ungdommers generelle utvikling og helse (well-being). 

 

Men: Bruken av teknologi kan kun forklare 0,4 prosent av ungdommenes generelle utvikling og helse. 

 

Studien konkluderer med at konsekvensene av teknologibruk for ungdommer er så marginale at det ikke er grunnlag for å gi tydelige råd til foreldre.

 

Se også denne oppsummeringen.

Publisert: 

Januar 2019

 

Utgitt av: 

Nature Human Behaviour

 

Omhandler: 

Studie av ungdommer og bruk av teknologi.

 

Pris fra $9-$32