Social Media Use and Adolescent Mental Health: Findings From the UK Millennium Cohort Study (PDF, 10 sider)

Negative sider ved sosiale medier

Studien viser sammenhengen mellom økt bruk av sosiale medier blant barn og utbredelse av depressive symptomer.

 

Sammenhengen tydeligst for jenter.

 

Se også denne oppsummeringen.

Publisert: 

Januar 2019

 

 

Utgitt av: 

EClinicalMedicine, University College London, University of Essex

 

Omhandler: 

Studie om barns mentale helse og bruk av sosiale medier.