Rikets medietilstand – medietrender 2019 (PDF, 58 sider)

Facebook har et (ungdoms)problem

Mandag 4. februar fylte Facebook 15 år. Og i halvparten av dem har forståsegpåere ropt og skreket at ‘ungdommen rømmer Facebook’. Nå ser det ut til at de kan få rett. 

 

Vel, i alle fall delvis. 

 

Dette bør du vite:

1. Kantar Medias Interbuss-undersøkelse viser at 43 prosent av nordmenn mellom 15 og 29 år sier de bruker Facebook mindre nå enn for ett år siden.

2. Tallene fra Kantar Media bekrefter en tydelig trend vi ser i flere land, hvor ungdommen i mindre grad bruker Facebooks hovedapp.

3. Vær obs på en del uklarheter i begrepsbruken om ‘Facebook’: Hele 41 prosent av nordmenn oppgir nå at tilgang til meldingsappen Messenger er viktigste årsak til at de ‘bruker Facebook’.

4. Facebook har likevel full kontroll, ettersom de eier Instagram (som riktignok også har nedgang i bruken blant de yngste i Ipsos tall – men for tidlig å konkludere her). 

5. Men (og dette er et viktig men): 74 prosent av nordmenn mellom 15 og 29 år bruker altså fortsatt Facebook hver bidige dag.

Publisert: 

Januar 2019

 

Utgitt av: 

Kantar Media.

 

Omhandler: 

Nordmenns medievaner.