Nordic Mobile Payment Report 2019 (PDF, 48 sider)

Kontantene forsvinner i Norden

Kontantene er snart historie, skal vi tro en omfattende undersøkelse utført av Deloitte. 

 

Men det er store forskjeller mellom de nordiske landene.

 

Her er fem interessante funn fra rapporten: 

1. I 2025 er minst ett av de nordiske landene kontantfritt.

2. Nordmenn har i snitt 3,1 betalingkort hver, mens danskene har 1,6 betalingskort.

3. Nordmenn tar ut kontanter kun åtte ganger per år, mens finnene tar ut kontanter over 20 ganger i året.

4. Nordmenn og dansker foretrekker å betale digitalt med debit- og kredittkort. Svenskene foretrekker faktura, mens finnene helst betaler direkte gjennom bank. 

5. Mobilene blir stadig viktigere, og innen 2025 vil mobile pengebøker redusere behovet for nettbanker. Du vil bruke mobilen til å betale for varer og tjenester, samt faktura, lån og sparing.

Publisert: 

Januar 2019

 

Utgitt av: 

Deloitte

 

Omhandler: 

Resultatene fra en omfattende undersøkelse om betalingsvaner i Norden.