Me, my selfie, and I: The relationship between editing and posting selfies and body dissatisfaction in men and women (PDF, 5 sider)

'Pynting' av selfier tyder på lavt selvbilde

Denne studien konkluderer med at det er en sammenheng mellom ‘manipulering’ av selfier (bruk av filter etc) og misnøye med eget utseende.

 

Funnene gjelder både kvinner og menn. Ingen konklusjoner om årsaken til at personene var misfornøyd med utseendet (altså om sosiale medier forsterker misnøyen).

Publisert: 

Desember 2018

 

Utgitt av:

Elsevier/ScienceDirect

 

Omhandler: 

Studie om selfier, manipulering av bilder og folks oppfatning av eget utseende.