Excessive social media users demonstrate impaired decision making in the Iowa Gambling Task (PDF, 5 sider)

Sosiale medier gir svekket dømmekraft

En noe teknisk artikkel om bruk av sosiale medier og dømmekraft.

 

Konklusjon: Omfattende bruk av sosiale medier svekker dømmekraften. 

 

Studien viser også at omfattende (excessive) bruk av sosiale medier gjør at folk er villige til å ta høyere risiko i beslutninger enn de som ikke bruker sosiale medier like mye.

Publisert: 

Desember 2018

 

Utgitt av: 

Journal of Behavioral Addictions.

 

 

Omhandler: 

Bruk av sosiale medier og påvirkning av dømmekraft.