Effects of screentime on the health and well-being of children and adolescents (PDF, 15 sider)

Skjermtid er (ikke) skadelig for barn

Kan for mye skjermtid skade unges fysiske og kognitive utvikling? Er uansvarlige iPad-foreldre i ferd med å fostre opp en generasjon depressive, utagerende og ukonsentrerte drittunger? 

 

Svaret er et rungende: Vet ikke! Flere studier om skjermtid og unge er publisert den siste måneden. 

 

Her er fem ting du bør vite:

1. Depresjon, helseproblemer og konsentrasjonsvansker har sjeldent bare én årsak. Når forskerne holder alle kjente årsaker opp mot hverandre, er lite søvn, usunn mat og oppvekstmiljø viktigere faktorer enn skjermtid.

2. Men (og det er her det blir krøll i vekslingen): Mye skjermtid kan selvfølgelig gå ut over søvn og få unge til å spise mer usunn mat. Med andre ord: Sitter ungene med nesa i en skjerm i fem-seks timer hver bidige dag, vil de til slutt gå på en smell. 

3. Det forskjell på aktiv skjermtid (hvor barna må tenke og gjøre handlinger) og passiv skjermtid (hvor de bare konsumerer innhold). Men grensene er uklare. 

4. En britisk ekspertgruppe har gått gjennom studiene og konkluderte til slutt med at det ikke er en sammenheng mellom barns helse og skjermtid. De anbefaler at foreldre viser sunn fornuft. 

5. Det skikkelige kjedelige svaret er: Vi trenger mye mer forskning på kortsiktige og langsiktige virkninger av skjermtid på barns fysiske og kognitive utvikling.

Publisert: 

Januar 2019

 

Utgitt av: 

BMJ Open

 

Omhandler: 

Studie av studier om konsekvensene av skjermtid for barns helse og utvikling.