Vennligst søk etter tittel, tema eller stikkord.

Excessive social media users demonstrate impaired decision making in the Iowa Gambling Task (PDF, 5 sider)iTeknologi&Helse
feb 13th 19

Sosiale medier gir svekket dømmekraft En noe teknisk artikkel om bruk av sosiale medier og dømmekraft. Konklusjon: Omfattende bruk av sosiale medier svekker dømmekraften.  Studien viser også at omfattende (excessive) bruk av sosiale medier gjør at folk er villige til å ta høyere risiko i beslutninger enn de som ikke bruker sosiale medier

Me, my selfie, and I: The relationship between editing and posting selfies and body dissatisfaction in men and women (PDF, 5 sider)iTeknologi&Helse
feb 13th 19

'Pynting' av selfier tyder på lavt selvbilde Denne studien konkluderer med at det er en sammenheng mellom 'manipulering' av selfier (bruk av filter etc) og misnøye med eget utseende. Funnene gjelder både kvinner og menn. Ingen konklusjoner om årsaken til at personene var misfornøyd med utseendet (altså om sosiale medier forsterker

The health impacts of screen time: a guide for clinicians and parents (PDF, 11 sider)iTeknologi&Helse
feb 13th 19

Råd til foreldre: Bruk sunn fornuft – og alt med måte Britiske politikere ba en ekspertgruppe gi råd til foreldre om skjermtid og barn. Konklusjon: Bruk sunn fornuft og alt med måte.  Begrunnelse: En gjennomgang av studier om barn og skjermtid gir ikke grunnlag for å slå fast en tydelig sammenheng mellom skjermtid og negativ utvikling

The association between adolescent well-being and digital technology use (PDF, 12 sider)iTeknologi&Helse
feb 13th 19

Ungdommers bruk av teknologi Edruelig studie av ungdommers bruk av teknologi.  Hovedfunn: Ja, økt bruk av teknologi har en negativ påvirkning av ungdommers generelle utvikling og helse (well-being).  Men: Bruken av teknologi kan kun forklare 0,4 prosent av ungdommenes generelle utvikling og helse.  Studien konkluderer med at konsekvensene

Social Media Use and Adolescent Mental Health: Findings From the UK Millennium Cohort Study (PDF, 10 sider)iTeknologi&Helse
feb 13th 19

Negative sider ved sosiale medier Studien viser sammenhengen mellom økt bruk av sosiale medier blant barn og utbredelse av depressive symptomer. Sammenhengen tydeligst for jenter. Se også denne oppsummeringen. Publisert:  Januar 2019 Utgitt av:  EClinicalMedicine, University College London, University of Essex   Omhandler:  Studie om barns

Effects of screentime on the health and well-being of children and adolescents (PDF, 15 sider)iTeknologi&Helse
feb 13th 19

Skjermtid er (ikke) skadelig for barn Kan for mye skjermtid skade unges fysiske og kognitive utvikling? Er uansvarlige iPad-foreldre i ferd med å fostre opp en generasjon depressive, utagerende og ukonsentrerte drittunger? Svaret er et rungende: Vet ikke! Flere studier om skjermtid og unge er publisert den siste måneden. Her er fem ting du bør

Rikets medietilstand – medietrender 2019 (PDF, 58 sider)iMedievaner
feb 13th 19

Facebook har et (ungdoms)problem Mandag 4. februar fylte Facebook 15 år. Og i halvparten av dem har forståsegpåere ropt og skreket at ‘ungdommen rømmer Facebook’. Nå ser det ut til at de kan få rett. Vel, i alle fall delvis. Dette bør du vite: 1. Kantar Medias Interbuss-undersøkelse viser at 43 prosent av nordmenn mellom 15 og 29 år

State of Mobile 2019 Report (PDF, 160 sider)iMedievaner
feb 13th 19

WhatsApp mer populær enn Facebook Facebooks meldingsapp gikk i 2018 for første gang forbi Facebooks hovedapp i popularitet (antall nedlastinger). Det viser App Annies rapport ‘State of Mobile 2019 Report’.   Her er seks andre funn du bør vite om:  1. Globalt kjøpte mobileiere apper og tjenester i appene for 859 milliarder kroner i 2018.

Nordic Mobile Payment Report 2019 (PDF, 48 sider)iMedievaner
feb 13th 19

Kontantene forsvinner i Norden Kontantene er snart historie, skal vi tro en omfattende undersøkelse utført av Deloitte. Men det er store forskjeller mellom de nordiske landene. Her er fem interessante funn fra rapporten: 1. I 2025 er minst ett av de nordiske landene kontantfritt. 2. Nordmenn har i snitt 3,1 betalingkort hver, mens danskene har

Native Advertising Trends 2018 – The Magazine Industry (PDF, 35 sider)iJournalistikk
feb 12th 19

Alle (ish) elsker innholdsmarkedsføring Magasinbransjen står fortsatt i en ubehagelig spagat mellom fallende papirinntekter og en usikker digital fremtid. Innholdsmarkedsføring blir uansett viktigere og viktigere.   Her er seks trender fra rapporten:  1. Nesten alle er positive til innholdsmarkedsføring. Antallet som sier de er negative er